januari 10, 2019

Tarieven

Onderstaand de tarieven voor onze dienstverlening in 2020 (PGB)

Logeren/wonen
De tarieven bedragen van €12,- tot €15,- per uur.
Gebaseerd op gemaakte afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod.

Dagbesteding
De tarieven bedragen van €12,- tot €15,- per uur.
Gebaseerd op gemaakte afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod.

Vakantieopvang, VSO-BSO en zaterdagopvang
De tarieven bedragen van €12,- tot €15,- per uur.
Gebaseerd op gemaakte afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod.

Ambulante begeleiding
Tarief €30,- per uur

Aanvulling vervoer
Tarief €18,- per uur

Een enkele keer wordt voor de dienstverlening van een cliënt een afwijkend tarief gehanteerd, uiteraard is dit in overleg met de cliënt/ouder/vertegenwoordiger.

Conform gemaakte afspraken met gemeente en zorgkantoor
Hiervoor kan de website van uw gemeente of zorgkantoor geraadpleegd worden.

Voor 2021 kunt u hier de tarieven vinden: