januari 10, 2019

Tarieven

Onderstaand de tarieven voor onze dienstverlening in 2019 (PGB)

Logeren/wonen
De tarieven bedragen van €12,- tot €15,-
Gebaseerd op gemaakt afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod

Dagbesteding
De tarieven bedragen van €12,- tot €15,-
Gebaseerd op gemaakt afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod

Vakantieopvang, VSO-BSO en zaterdagopvang
De tarieven bedragen van €12,- tot €15,-
Gebaseerd op gemaakt afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod

Ambulante begeleiding
Tarief €30,-

Een enkele keer wordt voor de dienstverlening van een cliënt een afwijkend tarief gehanteerd, uiteraard is dit in overleg met de cliënt/ouder/vertegenwoordiger.