januari 10, 2019

Tarieven

Onderstaand de tarieven voor onze dienstverlening in 2024 (PGB)

Logeren
De tarieven bedragen van €15,- tot €20,- per uur.
Gebaseerd op gemaakte afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod.

Wonen
Het tarief bedraagt €30,- per uur.
Gebaseerd op gemaakte afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod.

Dagbesteding < 18 jaar
De tarieven bedragen van €15,- tot €20,- per uur.
De dagbesteding wordt in principe per dagdeel (=4 uur) afgenomen.
Gebaseerd op gemaakte afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod.

Dagbesteding > 18 jaar
De tarieven bedragen van €15,- tot €20,- per uur.
De dagbesteding wordt in principe per dagdeel (=4 uur) afgenomen.
Gebaseerd op gemaakte afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod.

1 op 1 begeleiding, alle leeftijden
Het tarief bedraagt > €30,-
Gebaseerd op gemaakte afspraken en afhankelijk van intensiteit van het zorgaanbod.

Vakantieopvang, VSO-BSO en zaterdagopvang
De tarieven bedragen van €13,50 tot €20,- per uur.
Gebaseerd op gemaakte afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod.

Ambulante begeleiding
Tarief €35,- per uur.

Aanvulling vervoer
Tarief €36.

Een enkele keer wordt voor de dienstverlening van een cliënt een afwijkend tarief gehanteerd, uiteraard is dit in overleg met de cliënt/ouder/vertegenwoordiger.

Conform gemaakte afspraken met gemeente en zorgkantoor
Hiervoor kan de website van uw gemeente of zorgkantoor geraadpleegd worden.

Voor onderaannemerschap hanteren wij dezelfde tarieven als in de bovenstaande tabel voor PGB-tarieven.