juni 9, 2015

Dagbesteding voor het jonge kind

Dagbesteding voor het jonge kind
Ouders willen het allerbeste voor hun kind en ook het allerbeste in hun kind naar boven halen. Ouders willen dat hun kind zich prettig, veilig en gelukkig voelt, dat het een plek heeft waar het graag naar toe gaat. Maar ook een omgeving die het kind uitdaagt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een omgeving waar het kind ten volste tot zijn recht komt.

Expertisecentrum en Orthopedagogisch Didactisch Dagcentrum de Kameel biedt kinderen met een verstandelijke, psychiatrische en/of meervoudige beperking deze omgeving. Een team van deskundige mensen staat garant voor een zeer breed ontwikkelingsaanbod. De Kameel is geen onderwijsinstelling, maar onderwijs, het doelgericht aanbieden van activiteiten om te komen tot een optimale ontwikkeling is sterk geïntegreerd binnen een vast dagprogramma. Naast dit aanbod is er veel aandacht voor de motorische-, de sociale- en emotionele- ontwikkeling van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met zijn omgeving en het gezin.

We gaan geen zorg- of begeleidingsvraag uit de weg en kunnen dan ook een breed aanbod inzetten om aan nagenoeg elke wens te voldoen. Het is fijn om een kind met een zorgvraag zo vroeg mogelijk te kunnen volgen, daarom is het mogelijk om het kind al vanaf 0 jaar te plaatsen.

De zorg, begeleiding en behandeling is voor ieder kind vastgelegd in een individueel handelingsplan. Deze wordt in nauwe samenspraak met de ouders samengesteld. We beschrijven op welke manier de zorg is vormgegeven en wat ieders rol daarbij is. Het handelingsplan moet een helder inzicht bieden in doelen en afspraken rondom de dagelijkse zorg, zowel voor de ouders als voor de medewerkers van de Kameel.

Wij begrijpen dat de eventuele plaatsing van uw kind een weloverwogen besluit moet zijn. U kunt daarom ten allen tijde vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding en een nadere toelichting op ons aanbod.

|Dagbesteding, begeleiding en behandeling van het jonge kind is een onderdeel van de Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. Wij bieden ontwikkelings- en doelgerichte begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een verstandelijk, psychiatrische en/of meervoudige beperking.

Verder bieden wij:
Wonen • Logeren • Dagbesteding voor jongeren en (jong-)volwassenen • Logopedie, fysiotherapie, spelbegeleiding, bewegingstherapie en muziektherapie • Observatie en diagnostiek • BSO en zaterdagopvang • Crisisopvang dagbesteding, (kort) verblijf • Ambulante begeleiding o.a. binnen het onderwijs en kinderopvang • Gezinsbegeleiding • Onderwijs geïntegreerd binnen het dagprogramma en de Zorg-Onderwijsgroep (ZON-groep)

Meer informatie?
Of u nu beschikt over een PersoonsGebonden Budget, een indicatie WLZ, een gemeentelijke beschikking WMO/Jeugdwet of u wilt zelf de zorg financieren, u kunt altijd aanspraak maken op onze zorg. Heeft u vragen, bel of mail ons gerust:
Sharon Dekker:
038 45 37 809
sdekker@de-kameel.nl