juni 9, 2015

Dagbesteding voor jongeren en (jong-)volwassenen

dagbesteding-jongeren

Dagbesteding voor jongeren en (jong-)volwassenen
Ieder mens heeft een voldaan gevoel als hij of zij de dag zinvol besteed heeft. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke,psychiatrische en/of meervoudige beperking. Je moet trots kunnen zijn op het werk dat je die dag hebt gedaan, wat je hebt gemaakt, wat je hebt geleerd of soms is het voldoende als je kunt nagenieten van de mensen die je die dag om je heen hebt gehad.

Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. biedt dagbesteding in veel verschillende vormen voor verschillende mensen met verschillende vragen. Het brede aanbod aan activiteiten wordt afgestemd op de mogelijkheden van de bezoekers van de dagcentra. We creëren een omgeving waar elke persoon zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

De NiloKa biedt dagbesteding gericht op behandeling en begeleiding voor jongeren en (jong) volwassenen met een verstandelijke, psychiatrische en/of meervoudige beperking. Het activiteitenaanbod is afgestemd op de leeftijd van de bezoekers en vindt plaats in heterogeen samengestelde groepen. Op kleinere locaties heeft de Stichting een atelier, een winkel, dienstverlening binnen de kinderopvang en buurtcentra en verzorgen we de catering in onder anderen het Dorpshuus in Heino.

Dagbesteding voor jongeren en (jong-)volwas- senen is een onderdeel van de Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. Wij bieden ontwikkeling- en doelgerichte begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een verstandelijk, psychiatrische en/of meervoudige beperking.

Verder bieden wij:
Wonen • Logeren • Dagbesteding, begeleiding en behandeling van het jonge kind • Logopedie, fysiotherapie, spelbegeleiding, bewegingstherapie en muziektherapie • Observatie en diagnostiek • BSO en zaterdagopvang • Crisisopvang dagbesteding, (kort) verblijf • Ambulante begeleiding o.a. binnen het onderwijs en kinderopvang • Gezinsbegeleiding • Onderwijs geïntegreerd binnen het dagprogramma en de Zorg-Onderwijsgroep (ZON-groep)

Meer informatie?
Of u nu beschikt over een PersoonsGebonden Budget, een indicatie WLZ, een gemeentelijke beschikking WMO/Jeugdwet of u wilt zelf de zorg financieren, u kunt altijd aanspraak maken op onze zorg.Heeft u vragen, bel of mail ons gerust:

Carlieke Wieferink
06 8235 129
038 426 5400
cwieferink@de-kameel.nl