september 18, 2015

Diensten

De stichting biedt een breed scala aan diensten en voorzieningen.
Het hoofdaanbod van onze dienstverlening bestaat uit:

De Stichting biedt daarnaast ook volgende overige diensten aan:

 • Opvang
 • Volledige opvang: begeleiding/behandeling
 • Zorg onderwijs groep
 • Deeltijdopvang
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Crcheopvang
 • Zaterdagopvang
 • Vakantieopvang
 • Crisisopvang
 • (Kort durend) verblijf
 • Wonen
 • Deeltijd wonen
 • Vakantieverblijf
 • Logeren
 • Ambulante Begeleiding
 • Ondersteuning op school, dagopvang, crèche e.d
 • Pedagogische thuisbegeleiding
 • Gezinsadvisering
 • Onderdeel van integrale Vroeg-Hulp team
 • Behandeling
 • Observatie (intern/extern)
 • Onderzoek
 • Diagnostiek
 • Spelbegeleiding
 • Muziektherapie
 • Logopedie
 • Fysiotherapie

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u een van onze diensten aanvragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Dan kijken we samen hoe we u kunnen helpen.

Het meest belangrijk voor onze clinten is dat zij binnen onze Stichting de zorg, de begeleiding en de behandeling kunnen krijgen die zij nodig hebben. Hebben wij het niet voorhanden, dan zullen wij er voor zorgen dat deze aanwezig is.