juni 9, 2015

Kleinschalig wonen

kleinschalig-wonen

Iedereen heeft recht op een eigen plekje tussen vertrouwde spullen. Een plek waar je je thuis voelt. Waar je jezelf kan zijn. Waar je gezelschap op kan zoeken als je daar behoefte aan hebt. Waar je iemand kan vinden die je even helpt als dat nodig is.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het soms (even) niet mogelijk om bij hun ouders te wonen. Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. heeft een paar woningen in Zwolle waar kinderen en volwassenen een plek kunnen krijgen om te wonen. Een woonplek in een gewone straat in een gewone buurt.

In iedere woning kunnen vier mensen wonen. Er is altijd begeleiding aanwezig. De samenstelling is bewust gekozen omdat de meeste bewoners gebaat zijn bij de beschutting van een gezinsvorm. We willen mensen met een verstandelijke beperking een echt thuis bieden door samen te koken, te eten en als het mogelijk is samen huishoudelijke taken te doen. Natuurlijk is er veel gelegenheid om samen leuke dingen te doen en de vrije tijd op een persoonlijke manier in te vullen.

De begeleiders nemen de zorg en opvoeding van de ouders over, maar de ouders blijven nauw betrokken bij alles wat er met en rondom het kind gebeurt. Om voor een woonplek in aanmerking te komen heeft U een indicatie verblijf nodig. Wilt u eerst eens kijken in de woningen dan kunnen we een afspraak maken.

Meer informatie?
Of u nu beschikt over een PersoonsGebonden Budget, een indicatie WLZ, een gemeentelijke beschikking WMO/Jeugdwet of u wilt zelf de zorg financieren, u kunt altijd aanspraak maken op onze zorg.Heeft u vragen, bel of mail ons gerust:
Rianne van Lohuizen-Goosen
Tel: 038 453 78 09
Mobiel: 06 3051 7533
E-mail: rgoosen@de-kameel.nl