juni 9, 2015

De Kameel

locatie-kameel

Dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De behandeling en de begeleiding is gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt door middel van een breed activiteitenaanbod vanuit duidelijk gestelde hulpvragen en daaruit voortkomende doelstellingen. Om optimaal van elkaar te leren zijn de groepen heterogeen van samenstelling.

Expertisecentrum en orthopedagogisch didactisch dagcentrum de Kameel biedt kinderen met een verstandelijke, psychiatrische of meervoudige beperking een omgeving waar het kind ten volste tot zijn recht komt. Een team van deskundige mensen staat garant voor een zeer breed ontwikkelingsaanbod. De Kameel is geen onderwijsinstelling, maar onderwijs is sterk gentegreerd binnen een vast dagprogramma. Naast het onderwijsaanbod is er veel aandacht voor de sociale ontwikkeling van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met zijn omgeving en het gezin.

We gaan geen zorg- of begeleidingsvraag uit de weg en kunnen dan ook een breed aanbod inzetten om aan nagenoeg elke wens te voldoen. Het is fijn om een kind met een zorgvraag zo vroeg mogelijk te kunnen volgen, daarom is het mogelijk om het kind al vanaf 0 jaar te plaatsen.
Meer informatie over dagbesteding voor het jonge kind