september 18, 2015

Over ons

DeStichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o is een kleine zelfstandige stichting die flexibel en snel ingaat op ontwikkelingen in de maatschappij en in de gezondheidszorg. Dit is een zeer bewuste keus. Door de overzichtelijke omvang van de organisatie zijn er korte, transparante en duidelijke lijnen waardoor bureaucratie niet voorkomt. De betrokkenheid van de medewerkers is groot. Door een kleine overhead is het mogelijk de financin zo volledig mogelijk in te zetten voor inhoudelijke zorg van onze clinten.

Onzeprimaire taakis en blijft in te spelen op individuele behoeften en de mogelijkheden van de cliént, dit gezien tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen, waarbij de cliént te allen tijde de bepalende factor blijft. Natuurlijk houden we daarbij volop rekeningmet de mogelijkheden en beperkingen van de cléint.

Lees er meer over in onze visie

Onze stichting is HKZ gecertificeerd.HKZ gecertificeerd