juni 9, 2015

Logeren

7 dagen per week, 24 uur per dag.
Logeren in Havelte of Kolderveen
Logeren is leuk. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen om mee samen te leven geeft nieuwe impulsen. Logeren kan een manier zijn om vast te wennen aan het wonen, leren langzaam los te komen van je o zo vertrouwde omgeving.

Voor ouders is het soms fijn om even niet te hoeven zorgen. Misschien wilt u een weekend eropuit of een week op vakantie. Of misschien is het vanwege omstandigheden thuis goed dat uw kind er even een tijdje uit is. Ook in dat geval kunt u een beroep doen op onze logeermogelijkheden.

Buitenschoolse opvang
Soms is het voor ouders moeilijk, bijvoorbeeld vanwege werkverplichtingen, om voor opvang te zorgen op de tijdstippen en dagen dat kinderen niet op school zijn. De woensdagmiddag is een veelvoorkomend probleemmoment. Of de sluiting van school of dagcentrum om drie uur ‘s middags. In dat geval kunt u een beroep doen op de aanwezige begeleiding. Tijdstippen en vervoermogelijkheden zijn altijd bespreekbaar.

Vakantieopvang
Misschien wilt u een weekend eropuit of een week op vakantie. Het kan ook zijn dat het zinvol is voor de aandacht van de andere kinderen in het gezin dat er even vakantie- opvang is voor uw kind met een beperking.

Crisisopvang
Soms is er acuut een plek nodig. Een plek die meteen beschikbaar is. Geen lange plaatsingprocedures, maar meteen het aanbod van een vervangende woonruimte. In overleg is er erg veel mogelijk!

Waar? In Havelte of Kolderveen!
Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. heeft een drietal logeerlocaties: logeerhuis ‘Havelte’ in Havelte en logeerhuizen, ‘de Kolderberg’ en ‘Kolderveen 17’ in Kolderveen.

In het Drentse dorp Havelte, in een rustige bosrijke omgeving, hebben we een logeerbungalow en een vakantiebungalow tot onze beschikking. De logeerbungalow en de vakantiebungalow zijn voorzien van de nodige aanpassingen voor mensen met een meervoudige beperking.

‘De Kolderberg’ en ‘Kolderveen’ zijn prachtige logeerboerderijen gelegen tussen de weilanden en voorzien van alle faciliteiten. De professionele begeleiding in de logeerhuizen is zeer flexibel. Ze zijn gewend aan steeds veranderende omstandigheden en improviseren. Hun doel is om het voor de logés zo gezellig mogelijk te maken.

Buiten het samen doen van de dagelijkse huishoudelijke taken wordt in overleg met de logés een activiteitenprogramma gemaakt. Iedereen met en verstandelijke of meervoudige beperking is welkom. We kijken niet naar leeftijd of naar begeleidingsbehoefte.

Financiering logeren
Voorwaarde voor verblijf in het logeerhuis is dat de logé beschikt over een geldige indicatie voor kortdurend verblijf of beschikt over een persoonsgebonden budget. In een persoonlijk gesprek wordt het tarief besproken en vastgesteld.

Vervoer
Vervoer van en naar het logeren kan in overleg worden afgestemd. We hebben de beschikking over een rolstoelbus.

Aanmelden voor logeren?
Wilt u uw kind aanmelden voor het logeren of heeft u een algemene vraag over onze diensten, neem dan gerust contact op. Iedere logé is van harte welkom.

Logeren/wonen

  • De tarieven bedragen van €15,- tot €30,- per uur.
    Gebaseerd op gemaakte afspraken en afhankelijk van intensiviteit van het zorgaanbod
  • Aanvulling vervoer € 18,- per uur
Meer informatie?
Als u belangstelling heeft of informatie wilt, kunt u contact opnemen met ons via het algemene nummer: 038 453 7809